Gezocht “verre verwanten”

Ik ben bezig het verhaal van mijn overgrootmoeder Klaaske Smits in beeld te brengen.
00126
Ik zoek gegevens van mijn voorouder met de familienaam Smids (Smits), Register van naamsaanneming Hallum, foliant 32, Anne Jans Smids.

Anne Jans Smids huwt op 12 mei 1782 te Holwerd met Aukjen Liepkes (van der Meulen). In het trouwboek staat dat hij afkomstig is uit Blija. Wie weet wie de ouders zijn van Anne Jans en wanneer hij is gedoopt (circa 1757). Bij het overlijden van een van de kinderen wordt de moeder ook Aukje Sapes genoemd.

Sape Annes Smits huwt met Reindertje Klazes Mangel, afkomstig uit Enkhuizen
Wie heeft meer informatie over haar broer dominee Jan Mangel predikant  van 03-06-1810 tot 26-07-1842 (overleden)  in Hantum-Hantumhuizen, aanhanger van Ds. Hendrik de Cock. De doop, inschrijving in het weeshuis, ouders en grootouders van Jan en Reindertje zijn bekend.

Mijn overgrootmoeder Klaaske had twee broers, Klaas en Reinder, die in 1909 en 1892 geëmigreerd zijn naar Randolph, in de Amerikaanse staat Wisconsin. Nog niet zo lang geleden heb ik enkele brieven, foto’s en een exemplaar van de kerkbode (april 1947) van de First Reformed Church, Friesland, Wisconsin gekregen. Graag zou ik in contact komen met nakomelingen van Klaas Smits gehuwd met Sijke Jans Bokma en Reinder Smits gehuwd met Trijntje Bijlsma.
00127