Marjan Berk en Jacob Cats

Het is een prachtige dag met heel veel zon. Ik zit aan boord van ons schip de valkvlet “Vivar” heerlijk te lezen. Al lezende ontstaan vanzelf allerlei ideeën waarover ik een artikel wil schrijven voor mijn weblog.
00025
Pas geleden stond Boekenweek 2011, 16-26 maart, in het teken van “Curriculum Vitae – Geschreven portretten”. Naar aanleiding hiervan vond ik op het internet een lijst met boeken over familiegeschiedenissen.
Een aantal van de boeken die genoemd werden heb ik al gelezen, maar er zijn ook titels bij die mijn nieuwsgierigheid prikkelen en die ik graag zou willen gaan lezen. Als eerste heb ik het boek Stellenbosch gelezen. Naar aanleiding van dit boek is er een tv serie gemaakt, deze is ook te lenen via de bibliotheek, deze ga ik zeker binnenkort bekijken. Het tweede boek dat ik heb gelezen is “Het bloed kruipt: op zoek naar Jacob Cats” van Marjan Berk. Een verslag van een zoektocht in de Zeeuwse archieven om uit te vinden of de 17e eeuwse dichter en staatsman Jacob Cats een voorvader van de schrijfster is.
In dit boek beschrijft Marjan Berk, op humoristische wijze haar zoektocht naar de oorsprong van de mythe, over haar afstamming van Jacob Cats. Het antwoord is dat er geen sprake is van bloedverwantschapslijnen maar wel van twee aanverwantschapslijnen.
Verder zijn in het boek nog opgenomen een gedeelte van de kwartierstaat van Marjan Berk en een aanverwantschapslijn van Top Naeff, Willem de Zwijger, Michiel de Ruijter en Johan de Witt.
Een bloedverwantschapslijn van Henriette d’ Quiltremont, Kenau Hasselaer Simonsdr, P.C. Hooft en Belle van Zuijlen naar Marjan Berk (Marie-Janne van Baaren).
Wat mij persoonlijk het meest boeide is de levensgeschiedenis (semi-biografie) van Jacob Cats in dichtvorm, waarbij de schrijfster gebruik maakt, van de teksten zoals die geschreven zijn door Jacob Cats in “twee-en-tachtig-jaerig leven, van zijn geboorte tot zijn dood toe. Dienende tot naricht van deszelfs veertien kinds-kinderen, door hem zelven in vaersen beschreven.”
00024
In de bibliotheek bij ons op school zijn we in het bezit van heel veel boeken, waaronder een aantal bijzonder oude exemplaren. Samen met mijn collega zijn we op zoek gegaan naar boeken van Jacob Cats in onze collectie. Tot onze verassing vonden we het volgende “dichterlijke werken van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Amsterdam, Bij gebroeders Diederichs, 1828, eerste gedeelte en tweede gedeelte.”

Onderstaande de eerste 8 regels geschreven door Jacob Cats (Brouwershaven, 10 november 1577 – Den Haag, 12 september 1660):
“Gy wenscht met grooten ernst van my te sien beschreven
Den gantschen ommeloop van mijn langwylig leven,
Op datge saegt een spoor, in d’ongemeene baen,
Die ick van myne jeugt tot heden heb begaen.
Gy meynt, na dat ick tel nu meer dan tachtig Jaren,
Dat my zijn by gevolg veel dingen wedervaren;
En dat de lange reis van soo bedaegden man,
Uw onbedreven hooft ten goede dienen kan.”

Recensie Boek Stellenbosch:
Het verhaal van de Nederlandse familie Keppel die in de jaren vijftig is geëmigreerd naar Zuid-Afrika om daar een wijnbouwbedrijf te beginnen. In de jaren tachtig keert de familie vanwege de economische boycot terug naar Nederland. Dochter Betty, ANC-lid, blijft en zet het familiebedrijf voort. Als Mandela in 1994 president wordt, keert Betty’s ambitieuze broer Henk terug om zijn droom, een topwijn maken, te verwezenlijken. Betty wil de boerderij echter ‘teruggeven’ aan de zwarte arbeiders. Hiernaast speelt een noodlottige gebeurtenis uit het verleden een rol. De auteur van deze familiegeschiedenis schreef eerst het script van de zevendelige televisieserie ‘Stellenbosch’, uitgezonden najaar 2007, www.stellenboschdeserie.nl. Nadat het script af was, schreef ze deze roman, haar debuut. In de roman, geen verboeking van de film, wordt het verhaal verteld vanuit verschillende perspectieven: vanuit drie generaties (moeder, zoon en kleindochter). Een vlot lezend, boeiend familiedrama, spelend tegen de achtergrond van het Zuid-Afrika na de apartheid.
Bron: Openbare Bibliotheek Kampen