Moederreeks Wijtske Jousma

Eigenlijk kan ik het niet uitstaan dat ik in mijn moederreeks de ouders van Hendrikje Hendriks niet kan vinden. Dus ben ik (opnieuw) op zoek gegaan naar aanvullende gegevens. Alhoewel voor een “echte” onderzoeker het internet niet volstaat, maar onderzoek gedaan moet worden in de Rijksarchieven, heb ik voor mijn zoektocht gebruik gemaakt van bronnen die beschikbaar zijn via het Internet. Gezien de vernoemingen in het gezin van Hendrikje Hendriks en haar partner Geert Bartels Klok, was ik er van overtuigd dat haar moeder of een van haar tante’s de naam Wijtske moest dragen. De dopen van hun kinderen vindt plaats in Beilen, waarbij als woonplaats Kloosterveen wordt vermeld. Dus ging ik in eerste instantie opzoek in de akten van de Doop,Trouw en Begraaf boeken zoals die beschikbaar zijn op www.Drenlias.nl, ik heb hier echter geen echtpaar gevonden die aan de gewenste voorwaarde (moeder met de voornaam Wijtske en vader met de voornaam Hendrik) voldeed. Ik besloot de zoektocht uit te breiden naar de website van www.tresoar.nl. Deze database bevat plaatsen die grenzen aan de gemeente Smilde waar de familie woonde. Uiteindelijk heb ik Hendrikje haar doopdatum en haar ouders gevonden in deze database. Hendrikje is geboren te Hemrik en gedoopt op 18-09-1757 te Lippenhuizen.  In haar overlijdensakte wordt ze ook Hendrikje Lieuwes genoemd.
Het is zeer waarschijnlijk dat men binnen het gebied van de turfafgravingen in Friesland en Drenthe van de ene plaats naar de andere trok en dat Geert en Hendrikje elkaar op deze manier zijn tegengekomen.
00020
Smilde vormde tot 1998 het centrale dorp van een aantal kleine dorpskernen, Hoogersmilde, Hijkersmilde, Smilde, Bovensmilde, en Kloosterveen sinds de gemeentelijke herindeling is het onderdeel van de gemeente Midden-Drenthe. De dorpen ontstonden door turfafgravingen in de Smilderveenen. Door de totstandkoming van (een deel van) de Drentsche Hoofdvaart in 1770-1780 kwam er een nieuwe opleving in de ontginning van de veenplaatsen in de Smilder-, Klooster-, en Halervenen. Een van de gevolgen van deze opleving was een snelle toename van de Smilderbevolking van 270 in 1742 tot 1321 in 1795.
Bijgevoegd is een kwartierstaat waarin de voorouders van Wijtske Geerts Klok zijn opgenomen, een van haar kinderen is vernoemd naar zijn overgrootvader Hendrik Lieuwes.
Kwartierstaat Wijtske Klok
Moederreeks

Eerder geplaatst op “Huizenonderzoek in de gemeente Kampen”, 26-02-2011.

Reacties zijn gesloten.