Jousma is mij van mijn vaderlijke stam !

Mijn familienaam Jousma is een Friese achternaam, volgens het Meertens Instituut komt in 1947 de naam Jousma 220 keer voor en in 2007 440 keer.
Meertens Instituut, familienaam Jousma
In 1810 werd het koninkrijk Holland bij het franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte ingelijfd. Dit had tot gevolg dat hier de Franse wetten moesten worden nageleefd. In Frankrijk was enige jaren daarvoor een wet gemaakt om een betere persoonsregistratie mogelijk te maken en werd de “Code Civil” (burgerlijk wetboek) ingevoerd. De burgerlijke stand werd ingevoerd in Nederland, registratie van geboorte, huwelijk en overlijden werd verplicht. Familienamen werden erfelijk in de vorm waarin ze werden gebruikt. In de periode tussen 1811 en 1812 werd iedereen in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis officieel een familienaam aan te nemen.
Register van naamsaanneming 1811
Mijn voorvader Jan Ypes neemt in 1811 voor hem en zijn zoon de achternaam Jousma aan. De naam Jousma werd waarschijnlijk ontleend aan de boerderij waarop zij woonden, “Jousma-Sathe, onder de klokslag van Anjum”. De namen Jouswier, Jousterp, Jouswerd en Jousma-Sathe zijn allen afgeleid van de Friese mansnaam Jou. Deze voornaam was vroeger in Friesland zeer algemeen, maar komt tegenwoordig maar zelden meer voor, alleen nog in de verkleinvorm als Jouke. Kort gezegd betekend “sma” achter de Friese achternaam “zoon van”, dus betekend Jan Jousma, Jan zoon van Jou.
Van de familienaam Jousma zijn een paar familiewapens bekend. Het is echter niet zeker of een van deze wapens is toe te schrijven aan “onze” familie Jousma.
Mijn neef de heer Piet Bultsma, van Heraldisch Atelier Bultsma, heeft voor onze familie een familiewapen ontworpen.

Bron: Meertens Instituut, 29 december 2011.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/
Heraldisch Atelier Bultsma
http://www.wapenschilder.nl/
Eerder geplaatst op “Huizenonderzoek in de gemeente Kampen”, 29-12-2011.

Reacties zijn gesloten.